Tin tức


Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 66
  • Trong tuần: 381
  • Tổng lượt truy cập: 10537
Đăng nhập
V/v thực hiện Kế hoạch CCHC; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ năm 2022
Lượt xem: 51
Thực hiện Công văn số 435/UBND-NV ngày 11/3/2022 của UBND huyện Nguyên Bình về việc thực hiện Kế hoạch CCHC; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ năm 2022. Đồng thời nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) năm 2022; tiếp tục tăng cường thực hiện kỷ luật; kỷ cương hành chính và nâng cao văn hóa công vụ tại cơ quan hành chính trên địa bàn xã

Hà Thị Dương Huyền