Tin mới nhất


Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 97
  • Trong tuần: 412
  • Tổng lượt truy cập: 10568
Đăng nhập
Lịch sử phát triển xã Phan Thanh

Sau năm 1975, Phan Thanh là một xã thuộc huyện Nguyên Bình.

Xã Phan Thanh được chia thành 08 xóm: Bình Đường, Bản Chiếu, Tổng Sơ,  Phúng Liáng, Lũng Cam, Phiêng Lầu, Pác Cai, Nà Mùng.

Ngày 9 tháng 9 năm 2019, sáp nhập hai xóm Tổng Sinh và Nặm Sơ thành xóm Tổng Sơ, sáp nhập một phần xóm Bản Chiếu vào xóm Phiêng Lầu, sáp nhập một phần xóm Lũng Chủ vào xóm Pác Cai, sáp nhập phần còn lại của xóm Lũng Chủ vào xóm Bản Chiếu.

Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 09/9/2019 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc sáp nhập, đổi tên xóm, tổ dân phố trên đại bàn tỉnh Cao Bằng.