Tin tức


Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 8
 • Hôm nay: 80
 • Trong tuần: 395
 • Tổng lượt truy cập: 10551
Đăng nhập
Thủ tục xét tặng danh hiệu lao động tiên tiến
Lượt xem: 42
Tên thủ tục Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
Tên tắt 2.000305.000.00.00.H14
Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng (Bộ Nội vụ)
Cơ quan thực hiện

UBND cấp xã.

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện
 • Bước 1. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.

 • Bước 2. Thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND xã quyết định khen thưởng.

 • Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND xã hoặc thông qua hệ thống bưu chính

  Dịch vụ bưu chính
 • Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND xã hoặc thông qua hệ thống bưu chính

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Văn bản đề nghị kèm theo danh sách cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Bản chính: 1
Bản sao: 0
Biên bản bình xét thi đua. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Chủ thể là cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng.

Căn cứ pháp lý
 • Luật 15/2003/QH11 - Thi đua, khen thưởngSố: 15/2003/QH11

 • Luật 47/2005/QH11 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởngSố: 47/2005/QH11

 • Luật 39/2013/QH13Số: 39/2013/QH13

 • Nghị định 91/2017/NĐ-CPSố: 91/2017/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.