Tin tức


Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 2
 • Hôm nay: 73
 • Trong tuần: 388
 • Tổng lượt truy cập: 10544
Đăng nhập
Đăng ký tạm trú tại công an xã
Lượt xem: 45
Tên thủ tục Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã
Tên tắt 1.004194.000.00.00.H14
Lĩnh vực Đăng ký, quản lý cư trú (Bộ Công an)
Cơ quan thực hiện
Công an Xã
 
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

 • Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại Công an phường, xã, thị trấn. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu với các quy định của pháp luật về cư trú: + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp. + Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thiếu thành phần hồ sơ hoặc biểu mẫu, giấy tờ kê khai chưa đúng, chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người đến nộp hồ sơ. + Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và trả lời bằng văn bản cho công dân, nêu rõ lý do không tiếp nhận.

 • Bước 3: Nhận kết quả: Nộp giấy biên nhận. + Trường hợp được giải quyết đăng ký tạm trú: Nộp lệ phí và nhận hồ sơ; kiểm tra lại giấy tờ, tài liệu, đối chiếu các thông tin được ghi trong sổ tạm trú, giấy tờ khác và ký nhận vào sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu (ký, ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm nhận kết quả). + Trường hợp không giải quyết đăng ký tạm trú: Nhận lại hồ sơ đã nộp; kiểm tra lại giấy tờ, tài liệu có trong hồ sơ; nhận văn bản về việc không giải quyết đăng ký tạm trú và ký nhận (ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm nhận văn bản và hồ sơ đăng ký cư trú đã nộp) vào sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu. Thời gian trả kết quả: theo ngày hẹn trên giấy biên nhận.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 3 Ngày làm việc

  Trực tiếp tại trụ sở Công an cấp xã.. Thời gian: Không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (HK02) 93-Mẫu HK02-Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Chứng minh nhân dân. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản khai nhân khẩu (HK01) 92-Mẫu HK01-Bản khai nhân khẩu.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý
 • Luật 81/2006/QH11 - Cư trúSố: 81/2006/QH11

 • Luật 36/2013/QH13 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trúSố: 36/2013/QH13

 • Nghị định 31/2014/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trúSố: 31/2014/NĐ-CP

 • Thông tư 36/2014/TT-BCA - Quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trúSố: 36/2014/TT-BCA

 • Thông tư 35/2014/TT-BCA - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trúSố: 35/2014/TT-BCA

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Sổ tạm trú