Tin tức


Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 2
 • Hôm nay: 83
 • Trong tuần: 398
 • Tổng lượt truy cập: 10554
Đăng nhập
Thủ tục tặng giấy khen của chủ tich UBND cấp xã cho gia đình
Lượt xem: 46
Tên thủ tục Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình
Tên tắt 1.000748.000.00.00.H14
Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng (Bộ Nội vụ)
Cơ quan thực hiện
Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
 
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện
 • Bước 2. Thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND xã quyết định khen thưởng.

 • Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

 • Bước 1. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

  Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

  Dịch vụ bưu chính
 • Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

  Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Văn bản đề nghị kèm theo danh sách gia đình được đề nghị tặng Giấy khen Bản chính: 1
Bản sao: 0
Báo cáo thành tích do gia đình được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi rõ thành tích để đề nghị khen thưởng Bản chính: 1
Bản sao: 0
Biên bản xét khen thưởng. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Chủ thể là gia đình có thành tích được đề nghị khen thưởng

Căn cứ pháp lý
 • Luật 15/2003/QH11 - Thi đua, khen thưởngSố: 15/2003/QH11

 • Luật 47/2005/QH11 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởngSố: 47/2005/QH11

 • Luật 39/2013/QH13Số: 39/2013/QH13

 • Nghị định 91/2017/NĐ-CPSố: 91/2017/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã tặng Giấy khen