Tin tức


Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 90
  • Trong tuần: 405
  • Tổng lượt truy cập: 10561
Đăng nhập
Tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2021 xã Phan Thanh
Lượt xem: 68
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021 xã Phan Thanh.

    I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

    1.  Lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp

     a.  Trồng trọt

    Trong 9 tháng đầu năm, nhìn chung thời tiết khá thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, các xóm đã đẩy nhanh tiến độ sản xuất nên diện tích gieo trồng một số cây trồng chính đạt được như sau:

    Diện tích lúa mùa 148 ha đạt 99,32% kế hoạch huyện giao hiện đang phát triển tốt tuy nhiên có số ít diện tích xuất hiện sâu đục thân; Lúa xuân diện tích 16 ha đạt 106% kế hoạch giao hiện đã thu hoạch, năng suất đạt 36 tạ/ha; Ngô rẫy diện tích 216 ha đạt 100,46% kế hoạch huyện giao hiện nay đã thu hoạch xong 100%; Dong riềng trồng được 88 ha đạt 97,77% kế hoạch huyện giao; Lạc trồng với diện tích 05/01 ha đạt 500% kế hoạch giao hiện đang phát triển tốt; Đỗ tương diện tích 4,5/01 ha đạt 400% kế hoạch giao đang phát triển bình thường.

    Nhìn chung các loại cây trồng sinh trưởng và phát triển khá tốt, một số loại cây trồng diện tích tăng so với cùng kỳ năm trước như Dong riềng tăng 08 ha, lúa xuân tăng 01 ha, lạc tăng 04 ha (trong đó có 01 ha trồng theo hợp đồng Công ty TNHH một Thành viên Nông nghiệp Hòa An, 03 ha rải rác các xóm), đỗ tương tăng 2,8 ha.  Nhân dân luôn bám sát thời vụ, kiểm tra thăm đồng ruộng, phối hợp với khuyến nông, thú y xã theo dõi chặt chẽ sự phát triển của cây trồng trong từng giai đoạn.b.      Chăn nuôi

    Trong 9 tháng đầu năm, tổng đàn trâu xã hiện có: 1355/1460 con đạt 92,81% KH huyện giao; Bò: 558/709 con đạt 78,70%; Lợn: 3099/3280 con đạt 94,48%; Gia cầm: 10450/10317 con đạt 101,29%, tổng đàn dê 139 con; tổng đàn ngựa 49 con.

2.  Công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm

* Công tác tiêm phòng

Kết quả tiêm phòng đợt I/2021 đạt 963/2136 liều THT, đạt 45,08% so với kế hoạch; 960/2136 liều LMLM đạt 44,94% so với kế hoạch.

* Công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; phun hóa chất tiêu độc, khử trùng

Từ đầu năm công chức chuyên môn đã hướng dẫn người dân thực hiện kế hoạch phòng chống đói rét cho đàn gia súc, gia cầm vụ Đông - Xuân năm 2020 – 2021 và chỉ đạo đôn đốc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, đói rét cho trâu bò. Tăng cường tuyên truyền cho nhân dân cách phòng chống dịch viêm da nổi cục trên đàn gia súc, gia cầm.

Duy trì thường xuyên công tác quản lý, kiểm soát dịch bệnh. Phun khử trùng đạt 8/8 xóm đạt 100% (Nhân viên Thú y khuyến nông viên xã phát thuốc cho các ban ngành xóm để thực hiện).

3.      Công tác thu, chi ngân sách nhà nước

Trong 9 tháng đầu năm TT. UBND xã luôn tập trung chỉ đạo công tác thu chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn.

Tổng thu ngân sách nhà nước: 2.091.943.997đ bằng 52,97% so với dự toán giao. Trong đó thu ngân sách trên địa bàn là 22.858.434đ đạt 128,05% so với dự toán giao.

        Tổng chi ngân sách là: 2.198.995.368đ đạt 55,68% so với dự toán giao.

4.       Việc thực hiện Chương trình MTQG

Từ đầu năm, công chức phụ trách NTM đã chủ động phối hợp với các ban ngành, khối đoàn thể tuyên truyền quán triệt sâu rộng về chủ trương, chính sách, mục tiêu, nội dung xây dựng Nông thôn mới bằng hình thức lồng ghép các cuộc họp để mọi tầng lớp nhân dân hiểu và tích cực tham gia phần việc nhân dân tự làm, coi công tác tuyên truyền là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục. Đến nay, xã đã đạt 7/19 tiêu chí (Tiêu chí số 1: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch; Tiêu chí số 7: Chợ nông thôn; Tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; Tiêu chí số 13: Hình thức tổ chức sản xuất; Tiêu chí  số 15: Trạm y tế; Tiêu chí số 18: Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh; Tiêu chí số 19: An ninh quốc phòng).

Phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí theo lộ trình thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2021. Tiếp tục phấn đấu thực hiện 2 tiêu chí nhỏ (17.6 và 17.7) trong tiêu chí số 17- Môi trường.

Đăng ký thực hiện mới trong năm 2021 là 02 tiêu chí thành phần trong tiêu chí 6 (tiêu chí thành phần 6.3 tỷ lệ thôn, bản ấp có nhà văn hóa phục vụ cộng đồng)  và tiêu chí thành phần trong tiêu chí 8 (tiêu chí thành phần 8.3 xã có dịch vụ viễn thông Internet).

5. Giao thông, thủy lợi, phòng chống thiên tai bão lũ

5.1. Giao thông

Tăng cường vận động nhân dân tu sửa các tuyến đường liên thôn liên xóm khi có mưa bão xảy ra.

5.2. Thủy lợi

- Vận động nhân dân tu sửa nạo vét các kênh mương thủy lợi ở các xóm để có nước tưới tiêu cho vụ mùa được 250 công.

- Việc sử dụng kinh phí quản lý thủy nông xã thành lập ban quản lý và lập dự toán chi tiết từng hạng mục để chi, về quản lý công trình sau khi có công trình bị hư hỏng các tổ trưởng thông báo cho xã để cán bộ xuống kiểm tra, nếu công trình bị hư hỏng xã lập dự toán mua vật liệu để sửa chữa công trình. 

- Năm 2021 chưa được cấp kinh phí thủy lợi phí.

5.3. Các chương trình dự án khác

 a. Công trình Đường BTXM liên thôn xóm

 - Các tuyến đường cải tạo, sửa chữa gồm tuyến Bản Chiếu - Pác phắn ( 3 gói) hiện nay vẫn chưa thi công.

- Tuyến Tổng Sơ - Nà Mùng (3 gói) hiện nay đang thi công đạt 60%.

 b. Thực hiện các chương trình dự án

* Các công trình thuộc Dự án CSSP:

-  Công trình đường BTXM Lý Tù – Ky O  đã  bàn giao song mặt bằng, do thời tiết mưa nhiều nên chậm tiến độ thi công, hiện nay đang thi công đạt 20%.

- Tuyến đường GTNT Màn Phan – Nhà văn hóa Cốc Cai, đã bàn giao song mặt bằng. Do thời tiết thất thường mưa nhiều khó khăn trong việc vận chuyển nên đơn vị thi công chưa tập kết được vật liệu.

* Ban Quản lý dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ xã (CSSP)

Trong 9 tháng đầu năm CSSP xã đã thành lập được 02/06 nhóm đạt 33,33% so với CSSP tỉnh giao (đạt thấp do nhận thức của nhân dân còn hạn chế, lối canh tác còn lạc hậu, manh mún, nhỏ lẻ, tự cung tự cấp nên không muốn tham gia thành lập nhóm).

Phối hợp với CSSP tỉnh mở được 01 lớp đào tạo nghề nề xây dựng với 26 học viên tham gia (lò sấy nông sản).

Hoàn thiện hồ sơ để nhận tiền tài trợ từ CSA cho 04 nhóm đồng sở thích CIG các xóm, hiện 04 nhóm đã nhận được số tiền tài trợ là 202.400.000đ đạt 80% tổng số tiền được hỗ trợ.

5.4. Công tác phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn

UBND đã chủ động xây dựng lịch trực khi có mưa bão xảy ra để phòng, tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trên địa bàn xã.

Từ đầu năm đến nay do ảnh hưởng các đợt mưa to gió lốc trong năm một số xóm và nhân dân trên địa bàn xã bị thiệt hại về hoa màu tuy nhiên số thiệt hại ít nhân dân đã tự khắc phục. Thiệt hại về nhà cửa do ảnh của các cơn bão trong năm đã làm tốc mái 02 hộ dân tại xóm Pác Cai, xã đã tổng hợp số tiền hỗ trợ cho 02 hộ dân thiệt hại với số tiền là 17.487.500đ (xã sẽ sử dụng nguồn kinh phí dự phòng).

5.5. Quy hoạch, xây dựng cơ bản

Các công trình sau khi nghiệm thu xong bàn giao và đưa vào sử dụng có hiệu quả, tuy nhiên có một số công trình do mưa bão bị sạt lở một số đoạn gây ảnh hưởng đến công trình.

6. Tài nguyên và môi trường

        Công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên môi trường bao gồm các lĩnh vực quản lý đất đai, đo đạc và khoáng sản trên địa bàn xã được triển khai toàn diện, đầy đủ, bám sát theo nhiệm vụ  cũng như chương trình công tác năm 2021. Việc rà soát đánh giá kết quả chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản đối với các doanh nghiệp được tăng cường, đẩy mạnh, qua đó đã phát hiện các hành vi cần xử lý vi phạm theo quy định. Công tác cập nhật quy hoạch, giải quyết thủ tục hành chính, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác được triển khai đồng bộ, kịp thời.

Trong 9 tháng đầu năm 2021 xã đã tiếp nhận hồ sơ Chuyển nhượng quyền sử dụng đất 06 hồ sơ; Tặng cho quyền sử dụng đất 03 hồ sơBiến động về địa chỉ thường trú, năm sinh: 06 hồ sơ. Thường xuyên thực hiện công tác chỉnh lý biến động, hồ sơ địa chính và công tác chuyên môn khác.

Phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường huyện xác minh, thu thập thông tin thửa đất hộ ông Đặng Chàn Phúc, thường trú tại xóm Tổng Sơ, xã Phan Thanh xây dựng nhà ở trên thửa đất số 28 tờ bản đồ đất lâm nghiệp số 2 xã Phan Thanh.

 Hòa giải thành tranh chấp đất đai 01 vụ trên địa bàn xã (xóm Tổng Sơ).

Phối hợp với Ban quản lý rừng đặc dụng rà soát đất rừng chưa giao, đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, rừng trồng trong quy hoạch Vườn quốc gia Phia Oắc – Phia Đén theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 11/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Phối hợp thực hiện các công việc chuyên môn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng 02 tuyến đường đang thi công trên địa bàn xã.

- Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trong 9 tháng đầu năm 2021 Ủy ban nhân dân xã kiểm tra đột xuất 3 đợt.

+ Ngày 03 tháng 02 năm  2021 Ủy ban nhân dân xã kiểm tra đột xuất tại xóm Nà Mùng, xã Phan Thanh tại thời điểm kiểm tra phát hiện có 5 đối tượng đang có hành vi khai thác vàng. Tại thời điểm kiểm tra 5 đối tượng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc khai thác khoáng sản do cơ quan có thẩm quyền cấp xã đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính.

+ Ngày 19 tháng 02 năm 2021 Tổ công tác kiểm tra đột xuất tại xóm Pác Cai, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Tại hiện trường có hiện tượng chuyển đất từ trong khe đá ra ngoài làm mặt bằng, trong thời điểm kiểm tra không gặp đối tượng.

+ Ngày 01 tháng 4 năm 2021 Tổ công tác kiểm tra đột xuất tại Kiềm Pènh, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Tại hiện trường có phát hiện một lán trại nhưng không có phương tiện, dụng cụ phục vụ khai thác khoáng sản.

7. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế

7.1. Văn hóa - thể thao, thông tin và tuyền thông

Luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương bằng băng zôn, khẩu hiệu.

Thường xuyên phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang.

Phối hợp với các bên liên quan tiếp tục tăng cường tuyên truyền cho nhân dân về các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã.

7.2. Giáo dục và Đào tạo

Tiếp tục duy trì trường Mầm non Phan Thanh, trường Tiểu học Phan Thanh và trường PTDT bán trú THCS Phan Thanh đạt chuẩn phổ cập xóa mùa chữ, giáo dục tiểu học, giáo dục THCS năm 2021 và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Thực hiện tốt công tác khai giảng, nghiệp vụ giảng dạy và vận động các em ra lớp đầy đủ, Chỉ đạo các trường tổ chức tổng kết năm học 2020 – 2021, qua đánh giá nhìn chung chất lượng các mặt giáo dục tăng lên, các mặt hạn chế giảm so với năm học 2019 – 2020. Duy trì sĩ số học sinh tương đối tốt ở các cấp học. Thực hiện tốt nhiệm vụ các cấp học năm 2020 – 2021. Tham gia công tác bồi dưỡng hè cho giáo viên; Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021 – 2022.

7.3. Y tế- dân số kế hoạch hóa gia đình

a. Y tế

Chỉ đạo kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau tết Nguyên đán. Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân bằng nhiều hình thức. Trong 9 tháng đầu năm, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân và tuyên truyền tốt công tác phòng chống dịch covid-19, trong 9 tháng đầu năm tổng số lượt khám chữa bệnh tại trạm Y tế xã là 662 lượt, công tác tiêm chủng mở rộng được duy trì thực hiện 100% đảm bảo không có tai biến sau tiêm chủng, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em (17,5%). Tỷ lệ Phụ nữ đẻ khám thai đủ trong thời kỳ mang thai đạt 95,4%.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, trong 9 tháng đầu năm có 372 công dân đi từ tỉnh khác trở về địa phương trong đó có 43 công dân thực hiện cách ly y tế tại nhà, 329 công dân tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm chỉ đạo, không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra. Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền dân số kế hoạch hóa gia đình tới các xóm.

b.     Dân số kế hoạch hóa gia đình

Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn giai đoạn 2015-2025 theo Quyết định số 498/QĐ-TTg. Trong 9 tháng đầu năm không có tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống xảy ra, tuy nhiên sinh con thứ 3 trở lên có 02 trường hợp (không giảm so với cùng kỳ, 9 tháng đầu năm 2020 có 02 trường hợp).

    8. Lao động thương binh & xã hội

    Thực hiện cấp phát gạo cứu đói tết Nguyên đán cho 15 hộ, 72 nhân khẩu với tổng 1080 kg và cứu đói giáp hạt cho 10 hộ, 40 nhân khẩu, với số gạo 600kg; Thực hiện dự toán tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội (hộ nghèo 359 hộ x 55,400đ x 9 tháng với số tiền là 119.331.600đ, hộ chính sách xã hội 47 hộ x 55,400đ x 9 tháng với số tiền là 15.622.800đ); Lập 03 hồ sơ bảo trợ, trong đó 02 người đủ 80 tuổi, 01 hồ sơ khuyết tật; Thực hiện công tác tăng giảm thẻ BHXH cho  nhân dân (tăng 21 thẻ, giảm 10 thẻ); Thực hiện cấp phát tiền mai táng phí cho đối tượng cựu chiến binh từ trần 02 đối tượng với số tiền là 14.900.000đ/người với tổng số tiền 29.800.000đ; Cấp phát tiền mai táng phí cho đối tượng Bảo trợ xã hội  cho 02 đối tượng với tổng số tiền là 10.800.000đ.

  Qua tổng hợp, rà soát, xác định, lập danh sách, phân loại các hộ gia đình thuộc từng đối tượng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã giai đoạn 2021-2022 là 85 hộ (trong đó các hộ đăng ký làm mới sửa chữa nhà khi được hỗ trợ trong năm 2021 là 26 hộ; năm 2022 là 59 hộ).

    Thực hiện tốt các chính sách, dự án chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, thông qua các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho người dân; chính sách hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo như: vay vốn tín dụng ưu đãi, y tế,  giáo dục đào tạo; chính sách hỗ trợ an sinh xã hội được triển khai đồng bộ cho các đối tượng chính sách cơ bản được hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, góp phần quan trọng trong công tác an sinh xã hội.

    9. Khoa học và công nghệ

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ngày càng được nâng cao và được toàn thể cán bộ, công chức quan tâm vào cuộc. Hiện nay, các văn bản được thực hiện chủ yếu qua mạng lưới các phần mềm như phần mềm quản lý văn bản VNPT-iOffice, phần mềm hệ thống thư điện tử công vụ Zimbra, phần mềm quản lý tài sản của Misa, …

10. Công tác dân tộc

Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã cơ bản vẫn ổn định, ngày càng phát triển; các chính sách đầu tư đã có tác động rất lớn đến các mặt kinh tế, văn hóa, đời sống xã hội, phát huy được sự sáng tạo của người dân và toàn xã hội, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Tình hình an ninh ở vùng đồng bào ổn định, không có vụ việc phức tạp xảy ra. Tiếp tục tăng cường thông tin tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19, tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tuân thủ nghiêm túc các quy định phòng chống dịch.

Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xã, các ban ngành xóm luôn theo dõi, nắm tình hình những hộ có nguy cơ sạt lở đưa các hộ di rời đến nơi an toàn, đảm bảo ổn định đời sống, phát triển sản xuất, ổn định dân cư.

        11 . Nội vụ, thanh tra, tư pháp

        11.1. Nội vụ - Tôn giáo

        * Nội vụ       

        Tăng cườngthực hiện tốt hơn kế hoạch cải cách hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Bộ máy Nhà nước. Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước theo Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 07/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng.

Thực hiện niêm yết công khai TTHC, thông tin về cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa, số điện thoại bộ phận một cửa, số điện thoại đường dây nóng, phí, lệ phí tại trụ sở UBND xã.  Trong 9 tháng đầu năm tổng số TTHC xã đã tiếp nhận là 939 (Trong đó TTHC lĩnh vực Hộ tịch 216, lĩnh vực Chứng thực 553 loại giấy tờ, lĩnh vực Bảo trợ xã hội 7, lĩnh vực đăng ký quản lý cư trú 158; Thủ tục tiếp nhận và xử lý đơn thư tại cấp xã là 02; Lĩnh vực Thi đua khen thưởng 03).

Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy định của cấp trên Ủy ban nhân dân xã đã chủ động nghiên cứu, xây dựng văn bản phù hợp với từng lĩnh vực của cán bộ, công chức chuyên môn để thực hiện. Sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức đúng với trình độ chuyên môn đào tạo, phân công rõ chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường tính chuyên nghiệp hóa của đội ngũ cán bộ, công chức.

* Tôn giáo

Công tác tôn giáo tại các xóm có bà con theo đạo sinh hoạt thuần túy chấp hành tốt quy định của pháp luật về tôn giáo và tín ngưỡng tôn giáo, hiện nay trên địa bàn xã có 27 hộ với 131 nhân khẩu theo đạo Tin Lành trong đó có 8 hộ với 44 nhân khẩu sinh hoạt tại điểm nhóm Khuổi Phung xã Mai Long,  03 tín đồ từ địa phương khác (xã Thành Công) đến sinh hoạt tại điểm nhóm Tổng Sơ; các chức sắc và tín đồ tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, chính sách về tôn giáo nói riêng; đảm bảo duy trì khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn xã. Tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và đối tượng khó khăn ; tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống đồng bào các dân tộc, khuyến khích người dân vùng dân tộc ít người phát triển kinh tế.

11.2. Thanh tra, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư

Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo mới phát sinh đúng theo quy định, không có các vụ việc phức tạp kéo dài, không để xảy ra tình trạng khiếu nại đông người.

Trong 9 tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân xã đã tiếp nhận 02 đơn thư liên quan đến đất đai đã giải quyết xong (Trong đó có 01 đơn không thuộc thẩm quyền xã đã chuyển lên cấp trên, 01 đơn thuộc thẩm quyền đã giải quyết).

11.3. Tư pháp - hộ tịch

Trong 9 tháng đầu năm phối hợp với Uỷ ban MTTQVN xã xuống xóm tuyên truyền Luật bầu cử được 07 cuộc có 617 lượt người nghe. Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 08/8 xóm có 601 lượt người nghe, tham gia hội nghị trực tuyến tuyên truyền văn bản pháp luật quý II tại xã có 14 đại biểu tham dự.

Công tác đăng ký hộ tịch: đăng ký khai sinh 83 trường hợp, đăng ký kết hôn 19 cặp, khai tử 16 trường hợp, bổ sung hộ tịch 01 trường hợp, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 12 trường hợp, đăng ký cha nhận con: 02 trường hợp, cấp bản sao trích lục hộ tịch 83 trường hợp.

Chứng thực bản sao từ bản chính 538 việc, lệ phí thu được 2.016.000 đồng. Chứng thực hợp đồng, giao dịch:  12 hợp đồng, lệ phí thu được 600.000 đồng. Chứng thực chữ ký 03 hợp đồng, lệ phí thu được 30.000 đồng.

        11.4. Quốc phòng, an ninh

a. Quốc phòng      

Ban chỉ huy quân sự xã duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện tốt nghị định số 02/2019/NĐ-CP về phối hợp hoạt động giữa lực lượng công an và lực lượng dân quân và các lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm nắm chắc tình hình trên toàn địa bàn xã. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và trực bảo vệ các sự kiện quan trọng của đất nước và của địa phương như: Tuần tra trực bảo vệ tết, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng . Dỗ tổ hùng vương, 30 tháng 4 , 01 tháng 5, bảo vệ bầu cử Đại biểu quốc hội và HĐND cấc cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026…Bảo vtrực gỗ khai thác trái phép tại xóm Nà Mùng. Tổ chức bàn giao gỗ lại cho UBND theo quyết định cấp trên; Kiện toàn hội đồng GDQP&AN; Công tác tuyển quân năm 2021 có 04 công dân lên đường nhập ngũ đạt 100% kế hoạch huyện giao; Triển khai rà soát công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ sẵn sàng khám sơ tuyển tại xã theo kế hoạch cấp trên lên đường nhập ngũ  năm 2022. Tổ chức đưa  và đón 07 dân quân quân tham gia huấn luyện dân quân năm thứ nhất tại Ban CHQS huyện, hoàn thành khá nhiệm vụ trở về đại phương; Tổ chức huấn luyện dân quân cơ động tại xã quân số 21 đồng chí người và vũ khí trang bị đều đảm bảo an toàn; Gặp gỡ động viên công dân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương sắp xếp sử dụng tại cơ sở xóm; Duy trì chế giao ban theo định kỳ vào ngày 14 hàng tháng, trao đổi thông tin khi cập nhật; Thường xuyên lau chùi, bảo quản, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống sảy ra.

b. An ninh

* Công tác ANCT:

An ninh nội bộ:

- Nhìn chung tình hình an ninh nội bộ tại địa bàn xã ổn định, nhân dân trong xã đoàn kết, yên tâm lao động sản xuất, chưa phát hiện có vụ việc, hiện tượng mâu thuẫn, chia rẽ giữa các dân tộc xảy ra. Nhân dân trong xã tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Chính quyền  và các ban ngành xã. Nội bộ cán bộ, công chức xã đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ.

An ninh dân tộc, tôn giáo:

- An ninh Tôn giáo trong 9 tháng đầu năm tương đối ổn định, chưa phát hiện có hoạt động lợi dụng tôn giáo để nói xấu, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước hoặc xúi dục người dân theo tôn giáo có hoạt động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, vi phạm pháp luật.

- Tổng số hộ theo đạo Tin lành là : 27 Hộ = 131 nhân khẩu.

* Công tác TTATXH:

- Tổng số vụ việc xảy ra trong 9 tháng đầu năm là 17 vụ, trong đó:

+ Chuyển Công an huyện: 03 vụ.

+ Công an xã giải quyết: 14 vụ.

- Số vụ đã giải quyết xong và chưa giải quyết xong:

+ Số vụ việc đã giải quyết xong: 11 vụ.

+ Số vụ việc chưa giải quyết xong: 03 vụ việc đang trong thời gian xác minh giải quyết.

- Kết quả Công an xã xử lý vi phạm trong 9 tháng đầu năm như sau:

+ Số đối tượng vi phạm Công an xã xử lý: 18 người, trong đó có 2 trường hợp xử lý Cảnh cáo và 16 trường hợp xử lý hành chính.

+ Xử phạt nộp ngân sách nhà nước tại Ngân hàng Tĩnh Túc với số tiền: 12.050.000đ.

* Công tác quản lý nhân hộ khấu và giải quyết thủ tục hành chính

- Tổng số dân hiện đang sinh sống tại xã có 623 hộ = 3037 nhân khẩu. Thành phần dân tộc: Có 6 dân tộc Kinh, Tày, Thái, Nùng, Dao, Mông.

- Công tác giải quyết thủ tục hành chính:

+ Số công dân nhập khẩu trong 9 tháng: 29; Số công dân chết: 06; Số công dân tạm trú: 117; Số công dân tạm vắng: 11; Tách hộ: 03; Xác nhận dân sự: 56.

II. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

Trong 9 tháng đầu năm 2021, UBND xã đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành thực hiện cơ bản hoàn thành các công việc theo kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng theo kế hoạch, nhân dân tập trung vào sản xuất và triển khai có hiệu quả công tác phòng chống đói rét cho trâu, bò vụ đông xuân năm 2020 – 2021. Tăng cường quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn; công tác xây dựng cơ bản được triển khai thực hiện kịp thời và đạt kết quả. Duy trì tốt số trường lớp và tổng số học sinh tại các trường học. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được bảo đảm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, vùng đồng bào dân tộc theo đạo Tin Lành thực hiện sinh hoạt đúng pháp luật Nhà nước.

        2. Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, do ảnh hưởng của dịch bệnh một số ít chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt thấp so với kế hoạch đề ra; đời sống của nhân dân ít nhiều vẫn còn khó khăn; chất lượng khám chữa bệnh, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện khám chữa bệnh còn hạn chế chưa đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

 03 THÁNG CUỐI NĂM 2021

1. Lĩnh vực kinh tế

 Trồng trọt

Vận động nhân dân gieo trồng hết diện tích theo kế hoạch đề ra; chăm sóc và bảo vệ cây trồng; phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Tiếp tục đẩy mạnh mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về cây trồng cho bà con nhân dân.

Chăn nuôi

Tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ và phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn, khống chế dịch bệnh trên vật nuôi.

Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền các quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về vật nuôi cho bà con nhân dân.

Lâm nghiệp

Duy trì công tác bảo vệ rừng phòng hộ, rừng tái sinh và thực hiện tốt việc trồng mới, khoanh nuôi, chăm sóc bảo vệ rừng. Thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống cháy rừng, ngăn chặn việc khai thác, mua bán lâm sản trái phép trên địa bàn xã.

Một số giải pháp để phát triển cây mũi nhọn như dong riềng, trúc sào:

- Rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo vùng và thực hiện quy hoạch vùng sản xuất tạo được một số sản phẩm hàng hóa Nông – lâm nghiệp có thế mạnh, giải quyết được việc làm, giảm nghèo bền vững, giải quyết các vấn đề về nước sạch và vệ sinh môi trường, tạo môi trường thuận lợi cho người dân yên tâm sản xuất, sinh hoạt.

- Tiếp tục tăng cường quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ về phát triển sản xuất hàng hóa cây trúc sào, dong riềng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã.

- Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp như Chương trình Quốc gia giảm nghèo, Chương trình xây dựng Nông thôn mới, Chương trình vay vốn ưu đãi,...tạo điều kiện cho hộ gia đình phát triển kinh tế nhằm giảm nghèo bền vững, phát huy hiệu quả tiềm năng, nguồn nhân lực phù hợp với trình độ sản xuất của địa phương.

- Ban ngành chuyên môn phối hợp với Khuyến nông viên tập trung cho công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu sản xuất hợp lý tập trung thành vùng nguyên liệu quy mô lớn cho sản xuất hàng hóa.

- Khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào công nghiệp chế biến nông lâm sản, thực phẩm nhằm đẩy mạnh phát triển tiềm năng và thế mạnh của xã.

- Phấn đấu duy trì độ che phủ rừng ở mức 67%.

- Tiếp tục chăm sóc diện tích rừng phòng hộ trên địa bàn xã.

Thu, chi ngân sách

Thực hiện các giải pháp thu ngân sách nhà nước đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời các nguồn thu vào ngân sách nhà nước, tránh thất thoát; phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt dự toán huyện giao.

Thực hiện tốt công tác kiểm soát chi, đảm bảo điều hành cân đối ngân sách theo kế hoạch được giao; bảo đảm chi đúng định mức, chế độ, thực hành tiết kiệm chi, chống thất thoát lãng phí, đáp ứng các nhiệm vụ thường xuyên và chủ động giải quyết được các khoản chi đột xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Xây dựng cơ bản

Rà soát, bổ sung quy hoạch kết cấu hạ tầng đối với các công trình mới khởi công khẩn trương hoàn thiện các thủ tục hồ sơ đầu tư xây dựng cơ bản, tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác giám sát kiểm tra. Thanh tra hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, kịp thời ngăn chặn các hành vi gây lãng phí, thất thoát vốn của Nhà nước, đồng thời tăng cường công tác giám sát cộng đồng đối với công trình xây dựng cơ bản.

2. Lĩnh vực Văn hóa - xã hội

Giáo dục - đào tạo

Tiếp tục đẩy mạnh công tác dạy và học, đảm bảo cơ sở vật chất thiết bị học tập, duy trì sỹ số học sinh theo đúng độ tuổi, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, vận động học sinh ra lớp học đầy đủ. Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội về quản lý học sinh.

Công tác Y tế, Dân số, Kế hoạch hóa gia đình

Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu cho người dân, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các chị em trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn xã, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu y tế quốc gia. Phòng, chống không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn. Tăng cường hơn nữa trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã.

Văn hóa thông tin, thể dục thể thao

Tăng cường tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân phát huy giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Kiểm tra, phân loại chuẩn xác, đúng chất lượng các làng văn hóa, gia đình văn hóa. Gắn nội dung cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với Nghị Quyết cấp ủy. Từng ngành, đoàn thể chú trọng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Lao động việc làm và xóa đói giảm nghèo

Tăng cường công tác truyền thông, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn. Mở lớp đào tạo nghề cho người lao động có nhu cầu để dễ dàng tiếp cận công việc, tăng thu nhập.

Thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, hướng dẫn lập hồ sơ, nhận và giải quyết các chế độ cho đối tượng chính sách theo quy định.

Triển khai các chương trình hỗ trợ người nghèo, lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT miễn phí.

3. Lĩnh vực tài nguyên môi trường

Tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ rừng và trồng cây xanh, chú trọng công tác phòng chống cháy rừng.

Vận động nhân dân tự xử lý rác thải tại gia đình.

Sử dụng hợp lý, có hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức về môi trường.

4. Xây dựng Nông thôn mới

Thực hiện có hiệu quả Chương trình Nông thôn mới về cơ sở hạ tầng.

Tích cực tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân về thực hiện tiêu chí mục tiêu chương trình Nông thôn mới. Vận động nhân dân hiến đất, góp công góp sức để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới về giao thông và thủy lợi.

Phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí theo lộ trình thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới theo giai đoạn và các tiêu chí đã đăng ký thực hiện trong năm.

5. An ninh, quốc phòng

Tăng cường kết hợp củng cố an ninh, quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo các điều kiện cơ bản về sản xuất, nâng cao đời sống cho nhân dân. Đặc biệt là nơi có nguy cơ gia tăng về tệ nạn xã hội và truyền đạo trái phép, có giải pháp tích cực phòng chống tội phạm.

6. Tư pháp – Hộ tịch

          Đẩy mạnh việc tuyên tryền giáo dục pháp luật tại cơ sở, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo để đảm bảo sự đoàn kết trong nhân dân, phát huy tốt hơn nữa trong công tác khai thác tủ sách pháp luật, công tác quản lý hộ tịch, chứng thực, hướng dẫn kịp thời đầy đủ cho nhân dân khi nhân dân đến làm các biểu mẫu hộ tịch.

7. Củng cố chính quyền

Củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền. Tiếp tục đổi mới nội dung các hình thức phong trào thi đua, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng ở địa phương.

Tiếp tục cải cách hành chính theo hướng nhanh gọn, hiệu quả. Tăng cường công tác lãnh chỉ đạo kiểm tra đôn đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc, tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng, vấn đề nhạy cảm.

 

Trên đây là báo cáo quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giao 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021 của UBND xã Phan Thanh./.

Hà Thị Dương Huyền - Văn Phòng thống kê xã