Thông báo Kết luận của đồng chí Bàn Đức Thắng –Chỉ huy trưởngTrung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tại cuộc họp ngày 16/9/2021 của Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 xã Phan Thanh
Số ký hiệu văn bản 20/TB-TTCH
Ngày ban hành 17/09/2021
Ngày hiệu lực 17/09/2021
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của đồng chí Bàn Đức Thắng –Chỉ huy trưởngTrung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tại cuộc họp ngày 16/9/2021 của Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 xã Phan Thanh
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực văn bản điều hành
Người ký duyệt Bàn Đức Thắng - Chỉ huy trưởng TTCH xã Phan Thanh
Tài liệu đính kèm tb-kl-hop-ttchpc-dich-16.9.2021.pdf