Công văn đôn đốc thực hiện nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021
Số ký hiệu văn bản 52/UBND-VP
Ngày ban hành 23/09/2021
Ngày hiệu lực 23/09/2021
Trích yếu nội dung Công văn đôn đốc thực hiện nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Bàn Đức Thắng - Chủ tịch UBND xã Phan Thanh
Tài liệu đính kèm cv-thuc-hien-nhiem-vu-hoan-thanh-chi-tieu-duoc-giao-2021-1-.pdf