Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Nguyên Bình khoá XX nhiệm kỳ 2021 -2026
Số ký hiệu văn bản 43/NQ-UBBC
Ngày ban hành 01/06/2021
Ngày hiệu lực 01/06/2021
Trích yếu nội dung Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Nguyên Bình khoá XX nhiệm kỳ 2021 -2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản Quy phạm pháp luật
Người ký duyệt Đào Nguyên Phong
Tài liệu đính kèm nghi-quyet-bau-cu.pdf